Könyvtári, információs és közösségi hely Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon

A tiszacsegei Dr. Papp József Városi Könyvtár kialakulásának gyökerei 1897-re tehetők, amikor megalapították az első olvasóegyletet. 1898-ban Túri Péter csegei főbíró terjesztette be kérelmét a „Földmívelésügyi magyar királyi miniszterhez” az ingyenes népkönyvtár létesítése érdekében, amely megalakulásakor 171 kötettel rendelkezett. A könyvtárt Mile Imre tanító kezelte. 1937-ben Gazdasági Népház létesült Tiszacsegén a jelenlegi Művelődési Ház helyén, amelyben kialakítottak egy könyvtárat is. Látogatói főként a Gazdakör tagjaiból álltak, könyvtárosa jelentős szerepet vállalt a falu kulturális életének gazdagításában. A tiszacsegei Községi Könyvtár élettörténete, mint az országban számos más könyvtáré a II. világháború után kezdődött. Az 1952-es minisztertanácsi határozat értelmében létrejöttek a járási könyvtárak. Tiszacsege a Polgári járáshoz tartozott, a település letéti könyvtára 140 kötettel 1953-ban jött létre Községi Népkönyvtár néven. Az első könyvtáros Szombathy Béla tanító volt. Akkoriban a könyvtár nem rendelkezett önálló helyiséggel és alacsony kötetszám jellemezte. A növekvő érdeklődés és a zsúfoltság elkerülése érdekében 1967-ben új helyre költözött a könyvtár, a Petőfi utca 3. szám alá. Ez az épület azonban több szempontból sem volt megfelelő, ezért az 1990-es helyhatósági választások után átkerült a jelenlegi helyére, a Kossuth utca 3. szám alá. 2005-ben kibővítették a könyvtár épületét, 2006-tól, pedig az Általános Művelődési Központ tagintézményeként működött. A könyvtár 2008. július 1-jén vette fel Dr. Papp József tiszacsegei néprajzkutató nevét, aki a város első díszpolgára volt. A könyvtár feladatköre, szolgáltatásai kiszélesedtek az évek során, a helyi újság szerkesztésétől kezdve, a rendezvények szervezésén keresztül, egészen a közművelődési, közösségi feladatok ellátásáig. 2013. január 1-je óta a könyvtár önálló intézményként működik, intézményvezetője Ládi Jánosné.

 

Forrás: Ládi Jánosné: A tiszacsegei Községi Könyvtár története kezdetektől napjainkig /Szakdolgozat/ 1999