Dokumentumellátási rendszer

Dokumentum- és információszolgáltatás a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthonban.

 

Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V.28.) Kormányrendelet lehetővé tette a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentumellátási rendszer kialakítását, mely többek közözött magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgálató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetem könyvtárak és a megyei könyvtárak.

Célja az, hogy megteremtse az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára a könyvtári rendszeren keresztül.

Az intézményünk az olvasók érdekében Országos Dokumentum-ellátási Rendszer által nyújtott lehetőséggel folyamatosan él.