Névadónkról

“FaIum nevét valahányszor leírom, újságban olvasom, vagy a rádióban hallom, különös érzés kerekedik bennem; másnak bizonyára semmit nem jelentő név, engem mindig nosztalgiával tölt el. Gyerekkorom kedves emlékei: a Tisza lágyfüzesei; a Hortobágy tikkadt, agyonperzselt tája, az első tavaszi zápor után támadt földillat, a csordakavarta poros nyáresték, disznóperzseléskor rőtfényű téli reggelek, s emberek, gyerekszemmel mindig öregnek, fáradtnak látott, munkából hazabaktató régi emberek jutnak eszemben.”

 

Dr. Papp József

dr_papp_jozsef

Dr. Papp József

Tiszacsegén végezte az elemi iskola négy osztályát, majd a debreceni Református Kollégiumban érettségizett 1947-ben. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz szakán középiskolai tanári diplomát szerzett, majd 1951. július 1-jétől a Vallás- és Közoktatási Minisztérium Egyetemi Főosztályán volt történelem és néprajz referens. 1952 őszétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem akkoriban alakult, Tálasi István vezette Tárgyi Néprajzi Tanszékén dolgozott. Még ugyanebben az évben megbízták a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának vezetésével, 1953-ban pedig szolgálattételre a Rektori Hivatalba rendelték, amelynek később húsz éven át (1957-től 1979-ig) a vezetője volt. 1960-ban szerezte meg néprajzból a bölcsészdoktori fokozatot. Disszertációja, mely a szülőfölddel foglalkozik, Tiszacsege címen 1967-ben jelent meg. A szakmai munkához való teljes visszatérését jelentette a történelem-(néprajz-) tudományok kandidátusa fokozat megszerzése 1980-ban. Fő feladatának a terepmunkával összekötött néprajzi kutatásmódszertan oktatását tekintette. Az 1980-as évek közepén, a hallgatók megválasztották az ELTE Budaörsi úti Kollégiumainak (jogász, bölcsész és TTK-s kollégiumok) élére főigazgatónak.