Digitális Jólét Program pont

Fejlett, digitális társadalom és gazdaság nem képzelhető el a digitális eszközöket készség szinten használó, digitális kompetenciákkal rendelkező állampolgárok nélkül. Miközben hazánk a hozzáférés és eszközellátottság tekintetében az EU-átlagnak megfelelő adatokkal bír, komoly lemaradást mutat a digitális kompetenciákkal nem rendelkező állampolgárok magas száma. Ennek orvoslásában kiemelkedően fontos szerep hárul majd a DJP Pontok hálózatára, és az ott dolgozó mentorokra.

A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Könyvtári, Információs és Közösségi Hely csatlakozott a DJP Pont hálózathoz, melynek keretében a GINOP 3.3.1 pályázat támogatásával ezközöket és mentorképzési támogatást nyert.

GINOP pályázat eszközei

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár támogatásával bővült gépterem

A DJP Hálózat (beleértve a DJP Pontokat és DJP Mentorokat) feladatai jelenleg is építenek a 2003-ban megfogalmazott célrendszerre. Nem szabad azonban szem elől téveszteni azt, hogy számos ráhatás (technológiai, társadalmi, kompetencia szintű stb.) eredményeként megújult eszköztárral, hozzáállással, valamint tartalmi tudással kell megközelíteni a digitális ökoszisztéma terjesztéséhez kapcsolódó feladatokat. Annak érdekében, hogy a Hálózat a felmerülő kihívásokat akadálymentesen tudja kezelni, szükséges egy olyan, több komponensből álló rendszer kiépítése, mely helyi, megyei, regionális és központi szinten koordinálja a DJP Pontokon zajló tevékenységeket.

A DJP Pontok biztosítanak lehetőséget arra (mind hely, mind infrastruktúra szempontjából), hogy a digitális kompetencia fejlesztéséhez szükséges tevékenységek meg tudjanak valósulni. Ezek a helyek mindenki számára elérhető közösségi terek, melyek interneteléréssel, infokommunikációs eszközökkel (például számítógép vagy laptop), valamint a témában szakértőnek számító mentorokkal rendelkeznek.

A DJP Mentorok képezik a digitális ökoszisztéma terjesztésének frontvonalát. A megújult DJP Hálózatban a DJP Mentorok különböző – regionális, megyei és helyi – hatáskörrel rendelkeznek. A DJP Hálózatban 6 regionális mentor koordinálja a 18 megyei mentor munkáját, akik az adott megyében található DJP Pontokon tevékenykedő helyi DJP Mentorokat segítik.

A DJP Mentorok főbb tevékenységei:
• Tájékoztatja a DJP Ponton érdeklődő személyeket.
• Felméri a képzési lehetőségek iránt érdeklődő lakosokat.
• Képzéseket szervez egyéni és csoportos szinten.
• Tanácsadást nyújt a digitális világ által nyújtotta lehetőségekkel kapcsolatosan.
• Alapvető szinten követi a digitális ökoszisztéma fejleményeit és a Digitális Jólét Koordinációs Központ segítségével képezi magát.